• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยม อุทยานฯ เอราวัณ สั่งกำชับพัฒนาอารยสถาปัตย์แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ

วันที่ 1 เมษายน 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้ นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีฯ พร้อมด้วย นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติเอราวัณ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และรวมทั้งมอบเสบียงอาหารเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมี นายประวัฒน์ พวงทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญบริเวณน้ำตกเอราวัณ โดยเฉพาะการเปิดการท่องเที่ยวสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในการจัดคิวนักท่องเที่ยวในการเล่นน้ำตก รวมถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งสั่งกำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการสำรวจอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศในด้านของอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลหรือ Universal Design โดยเน้นที่ ห้องน้ำ บ้านพัก รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของแต่ละแห่งจะต้องมีทางลาดสำหรับผู้พิการ ซึ่งมีนโยบายให้อุทยานแห่งชาติทั้ง 155 แห่ง จะต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับคนทุกเพศ ทุกวัย ตลอดจนผู้พิการเข้าถึงได้อย่างสะดวก

นอกจากนี้ ยังได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยเน้นย้ำการให้ความสำคัญของกฏระเบียบข้อบังคับ ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เกิดความประทับใจ และอยากจะกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่ง โดยจะต้องทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวด้วยมารยาทที่อ่อนโยน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและอ่อนน้อมกับนักท่องเที่ยวทุกคน ซึ่งความเข้มแข็งนั้นต้องไม่แข็งกร้าว และอ่อนน้อมก็ต้องไม่อ่อนแอ และขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนในการปฏิบัติงานอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด