• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ฝึกซ้อมแผนกู้ภัยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแนวดิ่ง

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายชม มาแดง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม รายงานว่า เจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยประจำอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนกู้ภัยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแนวดิ่ง โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก เป็นวิทยากรให้ความรู้ และสอนภาคปฏิบัติ ณ ผาก่อรัก อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด