• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.16 (เชียงใหม่) ร่วมเปิดยุทธการสยบไฟป่า ปล่อยชุดลาดตระเวนพื้นที่รอยต่อ 5 อำเภอ

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) พร้อมด้วย นายภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา นายสุริยา ใจจันทร์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าศรีลานนา นายปราโมท สุขสถิตย์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำพร้าว นายพยุงพงศ์ ลูกบัว หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาแดง นายณัฐกุล ขันทะสอน หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม นางสาวน้ำทิพย์ กาศรีวิชัย หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามพระราชดำริบ้านขุนปั๋ง และหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ชม.5 (ปิงโค้ง) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรอาสาสมัครดับไฟป่าอำเภอแม่แตง อำเภอพร้าว และอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้เป็นประธานในพิธีเปิดยุทธการสยบไฟป่า ปล่อยชุดปฏิบัติการพิเศษลาดตระเวนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าพื้นที่รอยต่อ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่แตง อำเภอพร้าว อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่ริม และอำเภอสันทราย โดยยังได้มอบเสบียงอาหารและน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดับไฟป่า พร้อมปล่อยแถวกำลังพลเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครป้องกันไฟป่า โดยมีท่านพระครูวรวรรณวิวัฒน์ ดร. เจ้าคณะตำบลโหล่งขอด ประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จากนั้น เดินทางไปตรวจพื้นที่เกิดไฟป่าภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด