• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยาน​ฯ ศรีน่าน ตรวจสภาพป่าตามแผนบิน ป้องกันลักลอบบุกรุกทำลายป่า

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นาย บัณฑิต ฉิมชาติ หัวหน้า​อุทยาน​แห่งชาติ​ศรีน่าน เปิดเผย​ว่า​ เจ้า​หน้าที่​อุทยาน​แห่งชาติ​ศรีน่าน ร่วมกับ กองการบิน สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนป้องกันฯ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ร่วมปฏิบัติงานตามแผนบินฯ พ.ศ.2565 ในพื้นที่ความรับผิดชอบของอุทยาน​แห่งชาติ​ศรีน่าน ท้องที่ อ.เวียงสา อ.นาน้อย อ.นาหมื่น จ.น่าน และ อ.นาหมื่น จ.อุตรดิตถ์ ผลการบินพบ สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ไม่พบการกระทำความผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้แต่อย่างใด

การกำหนดแผนปฏิบัติการ กำกับ ควบคุม ดูแล และประสานงานด้านการป้องกัน และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยประสานแผนปฎิบัติการใช้อากาศยานบินตรวจสภาพป่าและติดตามการดำเนินการทางภาคพื้นดินของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ และปฎิบัติงานด้านการข่าว การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพป่า ปฎิบัติงานเกี่ยวกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การทวงคืนป่า การตรวจสอบเร่งรัด ติดตามหน่วยงานพื้นที่ ตามแผนปฎิบัติการพื้นที่เป้าหมาย และปราบปรามการลักลอบบุกรุกป่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด