• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ แม่ยม เปิดห้องเรียนธรรมชาติ สร้างเยาวชนนักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายก้องไมตรี เทศสูงเนิน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยม เปิดเผย​ว่า​ เจ้าหน้าที่​อุทยานแห่งชาติแม่ยม นำนักเรียนโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ทำกิจกรรมห้องเรียนธรรมชาติ เกี่ยวกับการเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติแม่ยม และการเป็นนักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว สร้างศิลปะจากใบไม้และสำรวจสิ่งมีชีวิตในผืนน้ำแม่ยม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความตะหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจ และสนุกกับกิจกรรมที่จัดขึ้น รวมทั้งปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความรักและหวงแหนในธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​

นักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว คือ การให้ความรู้​กับเด็กๆ สร้างความเข้าใจข้อควรระวังเกี่ยวกับการงดให้อาหารปลาตามแหล่งท่องเที่ยว เพื่อช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศ เนื่องจากปลาต่างๆ สามารถหาอาหารตามธรรมชาติได้อยู่แล้ว และช่วยกันเตือนเด็กๆ ไม่ให้จับสัตว์น้ำ เก็บเปลือกหอย หรือนำปะการังกลับมา ควรปล่อยให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมดีที่สุด สามารถบันทึกสิ่งที่ได้พบเห็นระหว่างการเดินทาง ผ่านกล้องและรูปวาดได้ โดยไม่ต้องไปจับสัตว์หรือเก็บพันธุ์พืช เพียงแค่ได้ถ่ายรูป วาดภาพ เขียนบรรยายความรู้สึกในช่วงเวลาที่ได้ไปเที่ยวเอาไว้ เมื่อย้อนกลับมาอ่านหรือดูรูปเหล่านี้ก็นึกถึงความทรงจำดีๆ ได้ เพียงง่ายๆ เท่านี้ ทุกครอบครัวก็สามารถเป็น “นักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว” ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด