• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

‘รมว.วราวุธ’ ลงพื้นที่อุทยานฯ แก่งตะนะ สร้างขวัญกำลังใจ จนท. ดูแลรักษาทรัพยากรของประเทศ

วันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมให้การต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.)  และผู้บริหารระดับสูง ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบถุงยังชีพ เสบียงอาหาร และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน พร้อมร่วมประกอบอาหารปรุงสุกจากรถเสบียงเคลื่อนที่แจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ ปลูกต้นรวงผึ้งในบริเวณอุทยานฯ รวมถึงเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากชุมชนคนรักษ์ช้างป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน ณ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จ.อุบลราชธานี

นายวราวุธ ศิลปอาชา ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ทุกคนที่ได้ทำหน้าที่พิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติหน้าที่ในบางครั้งอาจจะลำบากและเหน็ดเหนื่อย แต่ขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมีสติ รอบคอบ มีระเบียบวินัย บูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานให้เป็นหนึ่งเดียว โดยตรวจสอบและเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ ซึ่งทางกระทรวงฯ พร้อมให้ความสำคัญกับสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ ในการจัดหาสวัสดิการ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่มีความพร้อมและทันสมัย เพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ทุกคน เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำหน้าที่ปกป้อง ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ต้องปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ และอุตสาหะ ทั้งการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดและบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ รักษาป่า ควบคุมไฟป่า โดยรมว.ทส. ได้กล่าวให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน ขอให้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ตกทอดเป็นมรดกสู่คนรุ่นหลังต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด