• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

10 หน่วยงานกรมอุทยานฯ ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อน ‘พลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง’

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ แบบพลเรือนยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริและกิจการพิเศษ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วม ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ได้กำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะ แบบพลเรือนยุคใหม่ ชุมชนไร้ถังเพื่อสนับสนุนโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือขยายผลหรือต่อยอดการดำเนินงานในหน่วยงาน และดำเนินการตามแผนดังกล่าวและรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบ โดยจะมีคณะทำงานตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อนำข้อเท็จจริงจากผลการดำเนินงานมาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แบ่งปันองค์ความรู้ และสนับสนุนวิชาการเพื่อขยายผลต่อไป ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินงาน 1 ปี

สำหรับหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 10 แห่ง ที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้  ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อุทยานแห่งชาติหาดวนกร อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม วนอุทยานปราณบุรี วนอุทยานท้าวโกษา วนอุทยานเขาตาม่องล่าย และวนอุทยานห้วยน้ำซับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด