• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ร่วมด้วย นายบำรุง แสงพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้” ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 81 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด