• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ แก่งกระจาน ลงพื้นที่ร่วมคณะ ‘รมต.อนุชา’ เร่งหาแนวทางช่วยชาวบ้านบางกลอย

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายอิทธิพล ไทยกมล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการอิสระแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านบางกลอย โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี นายอำเภอแก่งกระจาน และชาวบ้าน ณ ศาลาพอละจี หมู่ที่ 1 บ้านบางกลอย  ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

โดย ตัวแทนภาคประชาชน ได้นำเรียนท่านประธานคณะกรรมการฯ ให้ทราบว่า ราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือไม่มีที่อยู่อาศัย ประมาณ 40 ครอบครัว มีความต้องการ 2 ส่วน คือ ส่วนหนึ่งต้องการจะอยู่ ณ บ้านบางกลอย(ล่าง) แต่ขอให้จัดหาที่ดินทำกินเพิ่มเติมให้ และส่วนหนึ่งต้องการกลับไปอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่เดิมของบรรพบุรุษ บริเวณบ้านบางกลอย(บน) โดยขอให้มีการพัฒนาพัฒนาสาธารณูปโภคให้กับชุมชนบ้านบางกลอย(ล่าง) รวมไปถึงขอให้ส่วนราชการร่วมกับชุมชน จัดทำระบบประปาภูเขา ทั้งนี้เพื่อความยั่งยืนทรัพยากรน้ำ

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย ซึ่งสืบเนื่องมาจากการที่ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่บ้านบางกลอยได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาด้านต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยภายหลังการประชุม นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการได้ตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน ซึ่งจะได้รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพื่อเร่งหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด