• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมหารือ มูลนิธิอมตะ – ICCF จับมือ ทส. พัฒนา ‘อุทยานฯ เขาใหญ่’ สู่สากล

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมหารือการพัฒนาโครงการอุทยานพี่อุทยานน้องร่วมแบ่งปันทรัพยากรและองค์ความรู้ หรือ SPARK (Sister Parks Arrangement for Resources and Knowledge Sharing) โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานร่วมหารือ นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ และผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิ ICCF (International Conservation Caucus Foundation) เพื่อยกระดับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สู่ระดับสากล และเป็นต้นแบบให้กับอุทยานแห่งชาติอื่น ๆ ในประเทศไทย และภูมิภาคต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายวราวุธ ได้กล่าวชื่นชมถึงความร่วมมือของโครงการดังกล่าวว่า การถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย พร้อมทั้งย้ำถึงเจตนารมณ์ของประเทศไทย ที่นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวถ้อยแถลงไว้ในที่ประชุม COP 26 ว่าประเทศไทย มีเป้าหมายที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065 ซึ่งการจะบรรลุสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทั้งทางด้านการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถให้กับประเทศไทย ซึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้ประเทศไทยไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ด้วยเช่นกัน
โครงการอุทยานพี่อุทยานน้องร่วมแบ่งปันทรัพยากรและองค์ความรู้ (Sister Parks Arrangement for Resources and Knowledge Sharing: SPARK) ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และ Great Smoky Mountains National Park ที่ผ่านมาคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติจากสหรัฐอเมริกา มาช่วยศึกษาระบบการบริหารจัดการอุทยาน และกำหนดแนวทางปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกับ Great Smoky Mountains โดยได้ดำเนินการที่สำคัญ คือ การจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระบบจัดการน้ำเสีย ระบบการจองที่พัก ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว การดูแลสัตว์ป่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อพัฒนาชุมชน อาสาสมัคร การพัฒนาเว็ปไซต์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบัน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้ง ไทย-สหรัฐอเมริกา ไทย-สวิตเซอร์แลนด์ และ ไทย-เยอรมัน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด