• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ ลำน้ำน่าน จับมืออำเภอท่าปลา ฝึกอบรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายรณรัตน์ ศิริมากร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน เปิดเผย​ว่า อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ร่วมกับ อำเภอท่าปลา และเขื่อนสิริกิติ์ จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการสร้างแนวร่วมและเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่าในพื้นที่อำเภอท่าปลา ให้มีจิตสาธารณะในการร่วมมือป้องกันและเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ โดยมีนายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา เป็นประธาน ร่วมด้วยนายชาญณรงค์ จันทมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าปลา สาธารณสุขอำเภอท่าปลา ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 35 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าปลา สารวัตรสถานีตำรวจภูธรน้ำหมัน หัวหน้าส่วนราชการ กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าปลา ตำบลน้ำหมัน ตำบลจริม และตำบลผาเลือด เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าปลา ตำบลน้ำหมัน ตำบลจริม ตำบลผาเลือด และราษฎรอาสาสมัครป้องกันไฟป่าในท้องที่อำเภอท่าปลา หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดศูนย์ประสานการป้องกันและดับไฟป่าที่ 9 สบอ.11 (พิษณุโลก) พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วม ณ บริเวณเขื่อนดินช่องเขาขาด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน และคณะทำงานศูนย์ประสานการป้องกันและดับไฟป่าที่ 9 สบอ.11 (พิษณุโลก) ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้จัดฝึกอบรม โดยการประสานงานกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดจุดความร้อนเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งรณรงค์สื่อสาร สร้างการรับรู้ไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังได้ขยายผลการบริหารจัดการเชื้อเพลิง มาตรการ “ชิงเก็บ ลดเผา” ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแนวร่วมและเครือข่ายป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าจุดความร้อนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ฯและพื้นที่การเกษตรในท้องที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด