• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีผู้ตรวจราชการกรม นางกรภัทร์ ดำรงค์ไทย นายธัญนรินทร์ ณ นคร นายไกวัล ไทยปาล นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปี พ.ศ. 2564 และพิจารณาคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมอุทยานฯ จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย รางวัลโล่ 6 ราย ได้แก่ รางวัลโล่ สาขาการอนุรักษ์ จำนวน 4 ราย และรางวัลโล่ สาขาส่งเสริมและพัฒนา จำนวน 2 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด