• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดีกรมอุทยานฯ ตรวจเยี่ยมกำลังพลดับไฟป่าเชียงใหม่ ย้ำรักษาอากาศบริสุทธิ์ให้ประชาชน

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบเสบียงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล เจ้าหน้าที่ และเครือข่ายอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) โดยมี นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดี พร้อมด้วยนายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ชุดปฏิบัติการพิเศษเสือไฟ และเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า เข้าร่วม ณ สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับมอบการสนับสนุนเสบียงอาหารน้ำดื่มจากหน่วยงานและภาคเอกชนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ยังได้มอบเสบียงอาหารให้ตัวแทนเจ้าหน้าที่และเครือข่ายต่างๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าอีกด้วย

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) มีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในความรับผิดชอบของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน จำนวน 5.77 ล้านไร่ โดยสถานการณ์ไฟป่าในปี 2565 เกิดจุดความร้อนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในความรับผิดชอบลดลงร้อยละ 87 และมีความมั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยเฉพาะการป้องกันไฟป่ารอบพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ซึ่งการปฏิบัติงานดับไฟป่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในรูปแบบคณะทำงานทั้งสิ้น 21 คณะทำงาน และมีกำลังสนับสนุนจากสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ได้ส่งกำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (เสือไฟ) มาปฏิบัติงานดับไฟป่า ซึ่งได้บูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน

ทั้งนี้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เน้นย้ำถึงเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจป้องกันไฟป่าว่ามีจุดมุ่งหมายในการ รักษาอากาศบริสุทธิ์ให้กับชาวเชียงใหม่

ทีมข่าว DNPnews กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด