• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ ภูแลนคา ผ่านเกณฑ์ประเมิน ‘อุทยานท้องฟ้ามืด’ เตรียมขึ้นทะเบียนแหล่งดูดาว

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายเด่น รัตนชัย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูแลนคา เปิดเผย​ว่า​ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา เข้ารับการประเมินอุทยานท้องฟ้ามืด (Dark Sky Park) จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) ณ ผาหัวนาค ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยผ่านเกณฑ์การประเมินได้ 92 คะแนน จาก 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในระหว่างรอประกาศการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) โดยคณะกรรมการยังได้เสนอแนะให้เพิ่มจุดจ่ายไฟฟ้าใกล้บริเวณพื้นที่ดูดาว ซึ่งทางอุทยานจะได้นำไปปรับปรุง​เพื่อมาตรฐาน​ในการท่องเที่ยวและดูดาวในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ต่อไป

อุทยานท้องฟ้ามืด (Dark Sky Park) คือ เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ที่รักษาและสงวนท้องฟ้าในเวลากลางคืนให้มีความมืดที่เหมาะสม ด้วยวิธีการใช้แสงสว่างอย่างระมัดระวัง เหมาะสมต่อการใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางแสง (Light Pollution) ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ การสิ้นเปลืองพลังงาน ความปลอดภัย และการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงดาราศาสตร์ ที่ช่วยเผยแพร่และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของมลภาวะทางแสงแก่ประชาชน มีค่าความมืดท้องฟ้าอยู่ในระดับที่สามารถสังเกตเห็นวัตถุท้องฟ้า เช่น ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ กลุ่มดาว กระจุกดาว เนบิวลา หรือทางช้างเผือกได้ด้วยตาเปล่า

ปัจจุบัน​มีพื้นที่อุทยานท้องฟ้ามืดที่ได้รับการรับรองแล้ว ได้แก่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 5 แห่งได้แก่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุทยานแห่งชาติทับลาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และอุทยานแห่งชาติภูแลนคา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด