• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ผู้ว่าฯ แพร่ ลงพื้นที่อุทยานฯ แม่ยม กำชับหน่วยงาน ทส. จับมือแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน

วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) พร้อมด้วย นายสว่าง สีตะวัน ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นายกิตติพงษ์ วรรณา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร นายเพลิน ขวัญนาค ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ เข้าร่วมให้การต้อนรับนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสนับสนุนการดำเนินงานตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ณ จุดคัดกรองคนเข้าป่า บริเวณหน้าสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลตำบลสอง และอุทยานแห่งชาติแม่ยม จังหวัดแพร่ โดยมีนายก้องไมตรี เทศสูงเนิน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล

ทั้งนี้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้กำชับให้หน่วยงานทุกภาคส่วนบูรณาการทั้งข้อมูล กำลังพล ยุทธโธปกรณ์ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อลดจำนวนจุดความร้อนให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เน้นการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชน ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าพิทักษ์ป่าให้ประชาชนได้รับรู้ และเน้นย้ำถึงเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมมอบเสบียงอาหารเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด