• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดีฯ ‘รัชฎา’ มอบแนวทางการดำเนินงาน สบอ.16 (เชียงใหม่) เน้นการมีส่วนร่วมภาคเอกชน

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานมอบแนวทางการดำเนินงานให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) โดยมี นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายอิศเรศ สิทธิโรจน์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัดฯ เข้าร่วม ณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โดย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานโดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรเอกชน เพื่อมาเป็นแนวร่วมสนับสนุนการทำงานร่วมกัน เน้นสร้างเครือข่ายประชาชนในการดูแลรักษาป่าและป้องกันไฟป่า สนับสนุนงานโครงการพระราชดำริรอบแนวเขตป่าอนุรักษ์ ทั้งนี้งานปฏิบัติต้องมีประโยชน์ต่อประชาชนเป็นสำคัญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด