• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยาน-ป่าไม้-ธรณี หารือ 3 หน่วยงาน เร่งดำเนินการตามนโยบาย ‘ทส.ยกกำลังเอ๊กซ์’

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ได้ประชุมหารือ 3 หน่วยงานได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรธรณี โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายพงศ์บุณย์ ปองทอง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร​ศูนย์​ปฏิบัติการ​ กรม​อุทยานแห่งชาติฯ โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือในประเด็นการพัฒนาแหล่งไม้กลายเป็นหิน อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย-ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานการเฉลิมฉลอง Guinness World Record ในวันที่ 29 เมษายน 2565 รวมถึงการก่อสร้างอาคารไม้กลายเป็นหิน และสนับสนุนการจัดตั้งอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหิน และอุทยานธรณีโลกสตูล

นอกจากนี้ยังได้เร่งดำเนินการตามนโยบาย “ทส.ยกกำลังเอ๊กซ์” ในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกรมป่าไม้ โดยการคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการองค์ความรู้วิชาการ และ แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการทราบเสถียรภาพความแข็งแรงหรือความปลอดภัย จำนวน 100 แห่ง เพื่อให้กรมทรัพยากรธรณี วางแผนเป็นแหล่งท่องเที่ยวถ้ำและธรณีวิทยา พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ทางวิชาการตามแหล่งท่องเที่ยวถ้ำในพื้นที่ และการพัฒนาใช้คลื่นความถี่สำหรับระบบสื่อสาร เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในถ้ำ และกำหนดพื้นที่เสี่ยงธรณีพิบัติภัยดินถล่ม หลุมยุบ แผ่นดินไหว ในเขตพื้นที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อการวางแผนใช้ประโยชน์พื้นที่ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด