• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดการประชุม คณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง นายจรวย อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช พร้อมด้วยผู้แทนสำนักส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ

ในที่ประชุมได้รับทราบการเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และสรุปยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมทั้งพิจารณาผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสวัสดิการส่วนกลาง การขออนุมัติจัดตั้งสวัสดิการ และการขออนุมัติโครงการจัดทำระเบียงทางเดิน ศาลา และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณข้างศูนย์อาหารวนาลี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด