• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สถานีเพาะเลี้ยงฯ ภูเขียว รับมอบ Food Waste จาก แม็คโครชุมแพ ร่วมแบ่งปันอาหารให้สัตว์ป่า

วันที่ 9 มีนาคม​ 2565 นายสมพงศ์ บุญสนอง หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่​สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว รับมอบอาหารส่วนเกิน food waste จากบริษัท​สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)​ สาขาชุมแพ ที่ปันความสุขให้สัตว์ป่า โดยส่งมอบ food waste ทุกๆ วันจันทร์และวันศุกร์ ตามที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านอาหารเพื่อสัตว์ป่า ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับผิดชอบดูแลสัตว์ป่าพ่อแม่พันธุ์ สัตว์ป่าของกลาง และสัตว์ป่าจากกรณีแก้ไขปัญหา ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี ในขณะที่งบประมาณในการดูแลมีอยู่อย่างจำกัด

การบริหารจัดการด้านอาหารและสวัสดิภาพสัตว์ป่าเป็นเรื่องที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ให้ความสำคัญไม่น้อยกว่าการจัดการด้านอื่น ๆ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดูแลด้านอาหารสัตว์ป่าที่อยู่ในความรับผิดชอบ การสนับสนุนด้านอาหารเพื่อสัตว์ป่าจากบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ส่งต่ออาหารที่ยังรับประทานได้ หรือเรียกว่า “อาหารส่วนเกิน” (Food Waste) โดยนำอาหารเช่น ผัก ผลไม้ อาหารสด ฯ ที่เหลือจากการจำหน่ายส่งต่อให้หน่วยงานภาคสนามของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาอาหารส่วนเกินของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ที่ประสบปัญหามีอาหารส่วนเกินเพิ่มสูงขึ้น การสนับสนุนให้นำอาหารส่วนเกิน ไปเป็นอาหารและเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ป่า จึงเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองหน่วยงาน โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการลดปริมาณอาหารส่วนเกินเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ป่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด