• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.16 (เชียงใหม่) ร่วมโครงการ ‘สิงห์อาสาสู้ไฟป่า’ ฝึกอบรมให้ความรู้ราษฎรพื้นที่ อ.แม่แตง

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เป็นประธานเปิดโครงการ “สิงห์อาสาสู้ไฟป่า” ดำเนินการโดย บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด โดย นายประโภชน์ เกิดเจริญ กรรมการผู้จัดการ นายมีชัย จันทร์กระจ่าง ปลัดอาวุโสอำเภอแม่แตง กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา นำโดย นายภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา และหน่วยงานบูรณาการในพื้นที่ ประกอบด้วย นายสุริยา ใจจันทร์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าศรีลานนา นายพยุงพงศ์ ลูกบัว หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาแดง นายณัฐกุล ขันทะสอน หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม และนายปราโมท สุขสถิตย์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำพร้าว เข้าร่วมกิจกรรม การฝึกอบรมราษฎร สิงห์อาสา ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 นาย

โดยมีการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟป่าและการป้องกันไฟป่า พร้อมฝึกภาคปฎิบัติการดับไฟ การทำแนวกันไฟ โดย นายสุริยา ใจจันทร์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าศรีลานนา การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตพื้นฐาน โดย ชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติศรีลานนา และศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติ ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าและการดูแลรักษาตนเองเบื้องต้น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ว่าน วิริยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์สู้ไฟป่า อาทิเช่น อุปกรณ์ดับไฟต่างๆ หน้ากากกรองฝุ่นควัน น้ำดื่ม อาหารแห้ง รองเท้า ฯลฯ ให้กับราษฎรอาสาดับไฟป่า ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด