• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง ร่วมกับชาวบ้านทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่าพื้นที่ อ.เวียงเชียงรุ้ง

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นางสาวเสารส ชมพูเทพ หัวหน้าวนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่วนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้งร่วมกับราษฎร หมู่ที่ 6 บ้านป่าสา ตำบลป่าซาง ชุดลาดตระเวนไฟป่าตำบลป่าซาง และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟประจำปี พ.ศ.2565 ในพื้นที่วนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง ท้องที่ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย รวมระยะทางแนวกันไฟ 3.6 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 70 คน

ไฟป่าเกิดได้อยู่บ่อยครั้ง และยังเป็นสาเหตุของฝุ่น PM2.5 ที่เป็นปัญหาใหญ่ ไฟป่าที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งสร้างความสูญเสียหลายร้อยไร่ แม้จะเร่งรณรงค์ แต่ยังมีอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เราลดการสูญเสียต้นไม้ได้โดยการทำแนวกันไฟนี้ ซึ่งมีทั้งแบบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือมนุษย์สร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อยับยั้งไฟป่า และเป็นแนวตั้งรับในการดับไฟป่า แนวกันไฟจะสกัดเพลิงที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ด้านหนึ่งไม่ให้ลุกลามไปอีกฟากหนึ่ง จะช่วยลดความรุนแรงที่เกิดขึ้น โดยเริ่มจากการสำรวจพื้นที่ และคาดคะเนว่าไฟจะมาจากทิศใด แล้วทำแนวกันไฟสกัดในทิศทางนั้น และให้แนวกันไฟทำมุมเฉียงกับหัวไฟเพื่อให้มีพื้นที่มากขึ้น ไฟที่ลุกลามมาก็จะข้ามมาอีกฝั่งได้ยากขึ้นเช่นกัน นอกจากนั้นการแบ่งพื้นที่ป่าเป็นบล็อกก็จะช่วยให้ดับไฟป่าได้ง่ายขึ้น และสกัดไม่ให้ไฟลุกลามไปยังจุดอื่นได้ดีกว่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด