• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ ออบขาน สนธิกำลังหลายหน่วยงานเร่งดับไฟป่า หลังพบจุด Hotspot ในพื้นที่จำนวน 8 จุด

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นางสาวนิภาพร ไพศาล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติออบขาน เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่คณะทำงานชุดที่ 13 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบขาน ได้รับข้อมูล Hotspot จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 02.19 น. พบว่าอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบขาน จำนวน 8 จุด ในพื้นที่ตำบลบ้านกาด จำนวน 4 จุด ตำบลดอนเปา 2 จุด อำเภอแม่วาง และตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง 2 จุด จังหวัดเชียงใหม่ และจุดที่เข้าดำเนินการดับไฟต่อเนื่องจากเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 จำนวน 1 จุด ท้องที่ตำบลบ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

โดยได้จัดกำลังเข้าตรวจสอบและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ พบว่าจุดที่ 1-4 คาดว่าเป็นบริเวณเดียวกัน ท้องที่ตำบลบ้านกาด อ. แม่วาง จ.เชียงใหม่ อัตรากำลังประกอบด้วย หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.2 (ปางเติม) และสถานีควบคุมไฟป่า รวม 20 นาย จุดที่ 5-6 ท้องที่ตำบลดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ อัตรากำลังประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติออบขานที่ 2 (ทุ่งเริง) และสถานีควบคุมไฟป่าออบขาน รวม 15 นาย จุดที่ 7 ท้องที่ตำบลสะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ อัตรากำลังประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติออบขานที่ 1 (แม่สาบ) และสายตรวจส่วนกลางอุทยานแห่งชาติออบขาน รวม 15 นาย

จุดที่ 8 ท้องที่ตำบลสะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ อัตรากำลังประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติออบขานที่ 2 (ทุ่งเริง) และสถานีควบคุมไฟป่าออบขาน รวม 15 นาย จุดที่ 9 (ต่อเนื่องจากวันที่ 6 มีนาคม 2565) ท้องที่ตำบลบ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ อัตรากำลังประกอบด้วย สถานีควบคุมไฟป่าออบขาน สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน รวม 15 นาย อย่างไรก็ตามกำลังเจ้าหน้าที่ได้เข้าพื้นที่ทุกจุดและอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด