• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ แม่ปิง มอบกล้องส่องทางไกลให้เยาวชน “หละอ่อนก้อฮักถิ่นเกิด” ช่วยเฝ้าระวังไฟป่า

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายมัญญา นาคพน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ได้มอบกล้องส่องทางไกลให้กับกลุ่มเยาวชน “หละอ่อนก้อฮักถิ่นเกิด” ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อช่วยในเรื่องของการสอดส่องเฝ้าระวังไฟป่า และสำรวจสังเกตุการณ์ในการเฝ้าระวังไฟป่า พร้อมทั้งได้นำป้ายห้ามเผาป่าไปติดตามจุดในป่าของเขต ต.ก้อ และได้เข้าไปในแปลงปลูกป่าเพื่อดูระบบแผงโซล่าเซลล์

ปัจจุบันไฟป่าที่เกิดขึ้นล้วนมีสาเหตุมาจากประชาชนเป็นผู้จุดทั้งสิ้น ดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือการแก้ไขที่ต้นเหตุการดำเนินการในทุกวิถีทางที่จะป้องกันไม่ให้ประชาชนจุดไฟเผาป่าอีกต่อไป ให้ความสำคัญกับการป้องกันไฟป่ามากกว่าการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุโดยการดับไฟป่า สำหรับการป้องกันไม่ให้ประชาชนจุดไฟเผาป่าทำได้โดยอาศัยการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายอันเกิดจากไฟป่า เกิดทัศนคติที่ถูกต้องต่อปัญหาไฟป่า อันจะเป็นผลนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน โดยเลิกการจุดไฟเผาป่า และหันมาร่วมมือกันป้องกันไฟป่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด