• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ ไทรทอง – อุทยานฯ ป่าหินงาม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมฝึกโจมตีทางอากาศ

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายชม มาแดง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรทอง เปิดเผย​ว่า​ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไทรทอง และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่​ทหารกรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ หน่วยรบพิเศษสหรัฐอเมริกา ได้ฝึกปฏิบัติการทางอากาศและการโจมตี ผู้ต้องหา บริเวณวัดบ้านหลังสัน โดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรทอง ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ ได้มอบเกียรติบัตร กล่าวคำขอบคุณ และปิดการฝึกปฏิบัติให้กับผู้สำเร็จการฝึกทุกนาย

การฝึกปฏิบัติการทางอากาศและการโจมตี เป็นการฝึกเพื่อบูรณาการการฝึกฟ ด้วยการนำขีดความสามารถในการปฏิบัติการตามสาขาต่างๆ การปฏิบัติและการสนับสนุน ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มาทำการฝึกภายใต้สถานการณ์การฝึกเดียวกันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผน ทดสอบการอำนวยการยุทธ์ของศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ และทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผน เพื่อทดสอบแนวทางการใช้กำลัง และการอำนวยการยุทธ์ ตามแผนยุทธการที่ใช้ในการฝึก เพื่อทดสอบการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ เพื่อทดสอบขีดความสามารถการปฏิบัติการในสาขาต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ​งาน​ของเจ้าหน้าที่​ให้เกิดประสิทธิภาพ​สูงสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด