• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส นำคณะ เดินศึกษาธรรมชาติดงติ้ว – มอสิงโต อุทยานฯเขาใหญ่

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Thierry Mathou เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย (มิสเตอร์ ตีแยรี มาตู) คณะเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป และสมาชิกในประเทศไทย พร้อมด้วยนักวิจัยชาวฝรั่งเศส และชาวไทย ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริเวณเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติดงติ้ว – มอสิงโต ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อเรียนรู้นิเวศวิทยาของชะนี และเยี่ยมชมแปลงศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเรียนรู้วิวัฒนาการของป่า (ป่ารุ่นสอง)

นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศไทยมีความสำคัญในระดับโลกและระดับภูมิภาคอาเซียน คือ เป็นหนึ่งในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ (World Heritage Site) และอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Park) ครอบคลุมทั้งหมด 4 จังหวัด ประกอบด้วย สระบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี และนครนายก ซึ่งมีพื้นที่เกือบ 2,168 ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งชาติจึงเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสายที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นบ้านหลังใหญ่ของสิ่งมีชีวิตที่สำคัญหายาก และใกล้สูญพันธุ์หลายชนิดรวมถึงนกมากกว่า 280 ชนิด จึงทำให้เป็นที่นิยมของนักดูนกจากทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ เปรียบเสมือนห้องสมุดธรรมชาติ ที่มีนักวิจัยด้านต่าง ๆ ให้ความสนใจและเดินทางเข้ามาเพื่อค้นหาและศึกษาวิจัยหลากหลายด้าน อาทิ การสำรวจนก การศึกษาวิจัยด้านนิเวศวิทยาของชะนี การจำแนกรูปพรรณช้างป่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดทำแปลงถาวรเพื่อติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ และเรียนรู้วิวัฒนาการของป่า

การเดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของคณะเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป และสมาชิกในประเทศไทย ในครั้งนี้จะสร้างความประทับใจและสามารถสร้างกรอบความร่วมมือในอนาคตให้กับการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด