• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ คลองลาน ปลูกฝังเยาวชนรอบแนวเขตให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์​ 2565 นายสุระชัย โภคะมณี หัวหน้า​อุทยานแห่งชาติคลองลาน เปิดเผย​ว่า​ เจ้าหน้าที่​อุทยานแห่งชาติคลองลาน ร่วมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์กับเด็กนักเรียนชั้น ป.5 – ม.3 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น และโรงเรียนบ้านมอเจริญ อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร จำนวน 80 คน ในโครงการเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดโดย อบจ.กำแพงเพชร ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติคลองลาน และให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ให้กับเด็กนักเรียนชั้น อนุบาล-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504) อ.สลกบาตร จ.กำแพงเพชร จำนวน 61 คน ที่เข้ามาทรรศนศึกษาและเรียนรู้ศึกษาธรรมชาตินอกห้องเรียน ณ น้ำตกคลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองลาน จ.กำแพงเพชร

โดยให้ความรู้​เกี่ยวกับ​ธรรมชาติที่เป็​นแหล่งกำเนิดและเป็นที่พึ่งพิงของทุกชีวิตบนโลก และทรัพยากรธรรมชาติก็เปรียบเป็นสมบัติล้ำค่าของมนุษย์ แต่ยิ่งเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้นเท่าไร ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น เรานำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์จนหลงลืมไปว่ามันมีวันหมด ลดน้อย หรือเสื่อมโทรมได้ ทุกคนล้วนมีส่วนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนเช่นกันที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเราควรจะเริ่มต้นจากปลูกฝังความคิดที่ถูกต้องก่อน โดยสร้างรากฐานจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมที่มั่นคงด้วยการให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้คน ทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไป ทั้งในสถานศึกษาอย่างโรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมถึงระบบเรียนรู้อื่นๆ นอกห้องเรียน ส่งเสริมให้คนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ตัวเองอาศัยอยู่

ทรัพยากรธรรมชาติสามารถเสื่อมลงได้จากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม เก็บเกี่ยวผลผลิตมากเกินไปหรือบ่อยเกินไป จนเกิดมลภาวะตามมา เราจะต้องฟื้นฟูทรัพยากรที่ถูกทำลายให้กลับเป็นปกติ ก่อนจะนำไปใช้ต่อไป ซึ่งขั้นตอนการฟื้นฟูอาจจะกินระยะเวลายาวนานหลายปีเลยทีเดียว ปัจจุบันโลกมีเทคโนโลยีและงานวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติอยู่มากมาย ข้อมูลบางอย่างอาจเก่าเกินไปหรือไม่ได้การอัปเดต วิธีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสุดท้าย และสำคัญที่สุดคือการ “ศึกษา” โดยเฉพาะทรัพยากรรอบตัวเรา เมื่อเข้าใจการดำเนินงาน ความเป็นไป และวิธีการจัดการแล้ว ก็จะยิ่งทำให้เราตระหนัก และสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อเข้าสู่หนทางแห่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ดีขึ้น โดยวิธีอนุรักษ์ทรัพยากรสามารถทำได้ทั้งทางอ้อม ได้แก่ การปลูกฝังความรู้ ความคิดที่ถูกต้องด้านสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลา แต่ก็เป็นวิธีที่ยั่งยืน และการอนุรักษ์ทางตรง เช่น การประหยัด ใช้ซ้ำ ทดแทน เป็นต้น ซึ่งวิธีเหล่านี้สามารถนำไปปฏิบัติได้ในระดับบุคคล องค์กร และระดับประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด