• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.3 (บ้านโป่ง)​ คาดโทษคนเผาป่า คุก 30 ปี ปรับ 3 ล้าน ในวันรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์”  โดยมี นายชัชวาล ศิริสมบัติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เจ้าหน้าที่ สบอ.3 (บ้านโป่ง) สำนักจัดการทรัพยากรปาไม้ที่ 10 (ราชบุรี) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี และตัวแทนเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่ากาญจนบุรี

โดยกิจกรรมในงานมีการมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านช่องสะเดา บ้านพุม่วง บ้านพุพง บ้านท่ากะทิ และบ้านแก่งปลากด จังหวัดกาญจนบุรี และกิจกรรมปล่อยแถวกำลังพลและขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อออกรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทราบถึงแนวทางการป้องกันไฟป่า และผลกระทบของควันพิษจากไฟป่า เป็นการบูรณาการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่า อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หน่วยป้องกันรักษาป่า และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ จำนวน 150 คน

อีกทั้งยังได้ร่วมกันติดป้ายประชาสัมพันธ์ “จุดไฟเผาในเขตป่าอนุรักษ์ มีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี ปรับสูงสุด 3ล้านบาทว่าหากมีบุคคลใดแจ้งเบาะแสการเผาป่าในเขตป่าอนุรักษ์ และสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ จะได้รับเงินรางวัลสินบนนำจับ จำนวน 1 หมื่นบาท จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด