• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ ทะเลบัน ร่วมเครือข่ายสร้างหมู่บ้านเข้มแข็ง ชายแดนไทย – มาเลเซีย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุวรรณ์ อินฝั้น หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทะเลบัน เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยอุทยานแห่งชาติทะเลบันร่วมกับศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 7 จังหวัดสตูล ทหารหมวดปืนเล็กที่ 3 กองร้อยทหารราบที่ 5021 ชุดตชด.4302 สถานีควบคุมไฟป่า จังหวัดสตูล และ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หนองปลักพญาและเขาระยาบังสา ผู้นำชุมชน และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดสตูล จัดทำโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวชายแดนไทย-มาเลเชีย และแผนเผชิญเหตุและการฝึกซ้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไฟป่า การสาธิตขั้นต้น และการดับไฟป่าในพื้นที่จริง โดยเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่า จังหวัดสตูล การฝึกซ้อมการใช้อปกรณ์เครื่องมืองานกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ มีการปล่อยแถวขบวนรถประชาสัมพันธ์วันรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า ปี 2565 และการจัดเตรียมทำแผนเผชิญเหตุการณ์การระดมดับไฟป่าระดับที่ 1 และการกู้ภัยภาคภูเขา แบบบูรณการทุกภาคส่วน ด้วยการจำลองสถานการณ์เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ที่ ทบ.2 (ผาเดี่ยว) ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด