• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เขต​ห้าม​ล่าฯ บึงบอระเพ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสา “ปลูกป่าในเมือง บึงบอระเพ็ด นครสวรรค์”

วันที่​ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายจิระเดช บุญมาก หัวหน้า​เขต​ห้าม​ล่าสัตว์​ป่าบึงบอระเพ็ด เปิดเผย​ว่า​ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จัดกิจกรรมโครงการ “ปลูกป่าในเมือง บึงบอระเพ็ด นครสวรรค์” โครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน ผู้แทนโครงการชลประทานนครสวรรค์ ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 31 ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 คณะเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครสวรรค์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลพระนอน และประชาชนจิตอาสา เพื่อดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ รู้จักคุณค่าร่วมมือกันรักษา และปลูกป่าเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า เพื่อเป็นอาหารและสร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนขนาดใหญ่ของจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายชำนาญ พูลพังงา ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นประธานในพิธี ณ อุทยานน้ำบึงบอระเพ็ด ตําบลพระนอน อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด