• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ตรวจ ATK เชิงรุกบุคลากรในสังกัด คุมเข้มการแพร่ระบาด Covid -19

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดทำโครงการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับข้าราชการและบุคลากรในสังกัด โดยกองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ บริษัท ทีเอ็นเอช สหคลินิก เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ โดยมี นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีฯ นำคณะผู้บริหารในสังกัด พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ จำนวนกว่า 1,000 คน ให้ความร่วมมือและเข้ารับการตรวจ ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ

ทั้งนี้ หากพบบุคลากรมีผลเป็นบวก จะต้องยืนยันด้วยวิธี RT-PCR และให้กลับไปกักตัวที่บ้านจนกว่าจะได้รับผลตรวจด้วยวิธี RT-PCR และเข้าสู่การรักษาในระบบ Home isolation เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ มีการประเมินอาการและดำเนินการรักษาตามระดับอาการ ภายใต้มาตรการและแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด