• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.8 (ขอนแก่น) จัดกิจกรรม “ชิงเก็บ ลดเผา” รณรงค์ป้องกันหมอกควันและไฟป่า 2565

วันที่ 11 กุมภาพันธ์​ 2565 นายปิยะ หนูนิล ผู้​อ​ำ​นว​ยการ​สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการบริหารเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” ประจำปี 2565 เพื่อรณรงค์ป้องกันหมอกควันและไฟป่า โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงาน ทสจ.ขอนแก่น สนง.สสภ.10 ปกครองท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ หน่วยงานเอกชน สื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน โดยมีกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ กิจกรรมชิงเก็บ โดยการเก็บใบไม้ใส่เสวียนเพื่อทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ ซึ่งได้วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 4 (ขอนแก่น) เป็นผู้ให้ความรู้ และการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านต่างๆจากหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการ การ “ชิงเก็บ” เก็บขนเชื้อเพลิงออกจาก พื้นที่ป่า เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่า การบริหารจัดการไฟป่า และการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการหมอกควันไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ “ลดเผา” ลดโอกาสเกิดไฟป่าและการเผา อันจะนำไปสู่การบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด