• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ ดอยหลวง ลงนาม MOU แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายนพพร ประทุมเหง่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง เปิดเผย​ว่า อุทยานแห่งชาติดอยหลวง จัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด ระหว่าง จังหวัดเชียงราย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอพาน อำเภอแม่สรวย จังหวัดพะเยา อำเภอแม่ใจ และจังหวัดลำปาง อำเภอวังเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียน
บ้านปางมะขามป้อม ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ภายในกิจกรรมได้มีพิธีเปิด Kick off โดยนายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน เป็นผู้กล่าวรายงาน และทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ มีการปล่อยขบวนรถและเจ้าหน้าที่เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งร่วมจัดทำแนวกันไฟในบริเวณของโรงเรียน และต่อจากนั้นมีเวทีเสวนาในประเด็นการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด