• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.13 (แพร่) ลุยแก้ไขไฟป่าจังหวัดน่าน เน้นบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัด ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์หน่วยงานในจังหวัดน่าน ได้แก่ สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อุทยานแห่งชาติแม่จริม สถานีควบคุมไฟป่าแม่จริม อุทยานแห่งชาติขุนน่าน

โดย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านป้องกันและควบคุมไฟป่า ซึ่งเน้นการตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน และให้ศูนย์ฯ ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าประจำแต่ละอุทยานแห่งชาติ บูรณาการหน่วยงานในสังกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงเน้นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เรื่องการป้องกันไฟป่ากับหมู่บ้านรอบแนวเขตป่าอนุรักษ์ ทั้งนี้ยังได้มอบเสบียงอาหารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด