• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ หมู่เกาะอ่างทอง ตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 นายณัฐวัฒน์ นุ้ยศรีราม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง นำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองทุกคน เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ตามนโยบายข้อสั่งการของนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุททยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้บริหาร ทส. ที่ห่วงใยและให้ความสำคัญกับสุขภาพของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และกลุ่มบุคลากรด่านหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและกระตุ้นให้เห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยได้รับอนุเคราะห์สนับสนุนทีมแพทย์และพยาบาลจากศูนย์ตรวจสุขภาพ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลเกาะสมุย ให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่มาให้บริการฯ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เกาะวัวตาหลับ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด