• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง สนธิกำลังออกปฏิบัติการ​ดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายนิกร แก้วโมรา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย พร้อมด้วย คณะทำงานปฏิบัติงานไฟป่าชุดที่ 1, 2 และ 4 ร่วมปฏิบัติงานดับไฟ บริเวณตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 8 จุด ระดมพลและวางแผน เพื่อป้องกันการลุกลามของไฟป่าที่เกิดขึ้น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่สูงชันเจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้าเข้าตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ นายทัศเนศวร์ เพชรคง ผู้อำนว​ยการ​สำ​นัก​บริหาร​พื้นที่​อนุ​รัก​ษ์ที่​ 16 สาขาแม่สะเรียง กำชับให้เจ้าหน้าที่​ปฏิบัติงาน​ด้วยความระมัดระวังและปลอดภัย และสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มในการปฏิบัติ​ภารกิจ​ในครั้งนี้ด้วย

ไฟป่า หมายถึง ไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุม แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่า โดยมี 2 สาเหตุหลักในการเกิดไฟป่า คือ จากธรรมชาติ และฝีมือมนุษย์ ซึ่งจากรายงานการเก็บสถิติไฟป่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 – 2542 มีสถิติไฟป่าทั้งสิ้น 73,630 ครั้ง พบว่า มีไฟป่าที่เกิดจากสาเหตุตามธรรมชาติคือฟ้าผ่าเพียง 4 ครั้ง เท่านั้น ไฟป่าที่มีสาเหตุจากคนเรานั้นสามารถแยกออกเป็น 3 ลักษณะสำคัญ คือ หาของป่า เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุด การเก็บหาของป่าส่วนใหญ่ การจุดไฟส่วนใหญ่เพื่อให้พื้นป่าโล่ง เดินสะดวก หรือให้แสงสว่างในระหว่างการเดินทางผ่านป่าในเวลากลางคืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด