• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.12 (นครสวรรค์) เฝ้าระวังโรคลัมปีสกิน หวั่นลามติดวัวแดงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 รายงานว่าได้สั่งการให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี เฝ้าระวังการเกิดโรคลัมปีสกินไม่ให้ลามไปติดวัวแดงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สืบเนื่องจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พบการแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Disease) ในวัว ควาย ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง ไม่ให้โรคลัมปี สกิน จาก วัว ควาย ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของราษฎรลามไปติดวัวแดง และสัตว์มีกีบอื่นที่เป็นสัตว์ป่าใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

โดย นายเพิ่มศักดิ์ กนิษฐชาต หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ได้เตรียมการเฝ้าระวังเข้มในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคดังกล่าว เบื้องต้นพบว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ไม่ให้มีการระบาดของโรคไปยังสัตว์ป่า โดยประสานงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี เพื่อทราบสถานการณ์ ความรุนแรงของโรคอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งขอความร่วมมือราษฎรในพื้นที่ ไม่นำปศุสัตว์เข้ามาเลี้ยงใกล้แนวเขตอย่างเด็ดขาด โดยแจ้งให้นำสัตว์เลี้ยงกลับไปเลี้ยงในพื้นที่ชุมชน หรือขังคอกไว้ รวมทั้งหากพบสัตว์ที่มีอาการคล้ายโรคลัมปี สกิน ให้กักสัตว์ที่มีอาการไว้ในคอก และให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันที

 นอกจากนั้นได้จัดเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ลาดตระเวน เฝ้าระวัง จำนวน 20 คน เฝ้าระวังเป็นจุด ๆ เพื่อป้องกันการลักลอบนำปศุสัตว์มาเลี้ยงในพื้นที่ และผลักดันสัตว์ป่าที่จะออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยเฉพาะ วัวแดง กระทิง ควายป่า และกวางป่า ไม่ให้ออกไปพื้นที่ใกล้ชุมชนอย่างเด็ดขาด และประสานงานปศุสัตว์อำเภอลานสักให้มาพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในคอกเลี้ยงสัตว์ รวมถึงได้ประสานพื้นที่เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ ร่วมเฝ้าระวังสัตว์เลี้ยงตามแนวเขตรอบๆ ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด