• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ผู้ว่าฯ จังหวัดเลย ลงพื้นที่ภูหลวง รับฟังปัญหาพร้อมหาแนวทางแก้ไขป้องกันช้างป่า

วันที่ 28 มกราคม 2565 นายจิระชัย อาคะจักร หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวง เปิดเผยว่า นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายไสว เจริญศรี นายอำเภอภูหลวง และหน่วยงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บ้านวังมน ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าที่บุกรุกเข้ามาทำลายพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การลงพื้นที่บ้านวังมน ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลยครั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าบนภูหลวง ที่ลงมาบุกรุกสร้างความเสียหายให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอภูหลวง ตั้งแต่ปี2562 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ด้วยการทำลายพืชผลทางการเกษตร ทำลายทรัพย์สินของชาวบ้าน และทำร้ายชาวบ้าน จนได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต และยังมีแนวโน้มว่าจะได้รับผลกระทบมากขึ้นทุกวัน จึงได้หารือร่วมกัน ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาโดยให้ช้างป่ากลับขึ้นไปอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เดิมได้อย่างไร

โดยข้อสรุปในเบื้องต้นที่จะดำเนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแบ่งออกเป็น มี 3 ระยะ คือ ระยะยาว (1) ใช้วิธีผลักดันช้างป่าเข้าไปในพื้นที่ป่าหรือ (2) ทำรั้วป้องกัน ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรและยังต้องใช้งบประมาณจำนวนมากด้วย ส่วนระยะกลาง ต้องเพิ่มเติมแหล่งอาหาร แหล่งน้ำในพื้นที่ป่าให้กับช้างป่า และระยะสั้น ถ้าหากยังมีช้างป่า ลงมาทำลายพืชผลทางการเกษตรหรือชาวบ้านถูกทำร้ายและได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ทางหน่วยงานรัฐจะเข้ามาดูแลเยียวยาอย่างเต็มที่และสนับสนุนการปรับเปลี่ยนอาชีพทั้งการทำปศุสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงแพะและการเปลี่ยนพืชเช่นผักหวานป่า มะขามหวานเพื่อลดแรงดึงดูดช้างป่าไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ชุมชน

ทั้งนี้ นายจิระชัย อาคะจักร หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวง การลงพื้นที่ในโอกาสนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ที่เห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ระหว่างคนและช้างป่า โดยครั้งนี้มีชาวบ้าน เกษตรกรผู้ประสบปัญหาช้างป่า อาสาเฝ้าระวังช้างป่าภูหลวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานพร้อมใจกันมาร่วมกันแก้ปัญหา เพราะสถานการณ์ช้างป่าในพื้นที่หากไม่เร่งแก้ไข อาจส่งผลเสียต่อชุมชนและทรัพยากร ธรรมชาติอย่างมาก การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจึงเป็นหัวใจสำคัญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด