• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.1 สาขาสระบุรี รับมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า มูลค่า 151,000 บาท จากบริษัท ซีพี-เมจิ

วันที่ 26 มกราคม 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี  ร่วมกับ ซีพี-เมจิ เดินหน้าโครงการ “ซีพี-เมจิ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน” จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และป้องกันไฟป่า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ประชาชน และเอกชน รับมอบอุปกรณ์ป้องกันและดับไฟป่า มูลค่า 151,000 บาท จาก ซีพี-เมจิ โดยมี นายนิธิ อาจสมรรถ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี เป็นผู้รับมอบจาก นางสาวชาลินี พูนลาภมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น อ.เมือง จ.สระบุรี

นายนิธิ อาจสมรรถ กล่าวว่า “ขอบคุณ ซีพี-เมจิ ที่เป็นพันธมิตรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรในกับกรมอุทยานฯ มาโดยตลอด อุปกรณ์ป้องกันและดับไฟป่าที่ได้รับมอบในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาวงจันแดง จังหวัดลพบุรี ให้สามารถป้องกัน แก้ไขไฟป่า ปัญหาหมอกควัน อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ผืนป่าทั้งสองแห่ง ซึ่งถือเป็นต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี โดยในวันนี้ มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้กับเครือข่ายประชาชน เพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้ สัตว์ป่า และป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนอีกด้วย”

นางสาวชาลินี พูนลาภมงคล เปิดเผยว่า “ค่านิยมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือการเพิ่มคุณค่าชีวิตให้สังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ซีพี-เมจิได้จด MOU ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตั้งแต่ปี 2564 เพื่อดำเนินการปลูกป่า อนุรักษ์ผืนป่า และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้ชื่อโครงการ ซีพี-เมจิ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ซึ่งนอกจากเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสอดคล้องกับเป้าหมายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มุ่งสู่องค์กรปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการมอบอุปกรณ์ป้องกันและดับไฟป่า ประกอบด้วย เครื่องเป่าลมเป่าใบไม้ชนิดเครื่องยนต์พร้อมอุปกรณ์เสริม 7 เครื่อง เครื่องหาพิกัดดาวเทียม 2 เครื่อง เครื่องชาร์จพร้อมถ่านชาร์จ 6 ชุด เป้เดินป่า 10 ใบ บูทกางเกงกันน้ำคลุมขา 10 คู่ เครื่องตัดหญ้า 4 เครื่อง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักอนุรักษ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด