• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯไทรโยค เพิ่มพื้นที่สีเขียวแปลงถือครองราษฎร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 อุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับอำเภอไทรโยค และผู้นำชุมชนตำบลวังกระแจะ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค ท้องที่บ้านบ้องตี้น้อย หมู่ที่ 8 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอไทรโยค เป็นประธานในพิธี และมี นายมั่น จี้อุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ นายประเสริฐ วรประเสริฐ สารวัตรกำนันตำบลวังกระแจะ นายประเสริฐ นุตโร ผู้ใหญ่บ้านบ้องตี้น้อย ร.ต.อ.กมลชัย ผงทอง รองผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 136 พร้อมประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เข้าร่วมกิจกรรมดำเนินการปลูกต้นกล้าไม้ ได้แก่ ประดู่ แดง มะค่าโมง ตะเคียนทอง และอื่นๆ จำนวนประมาณ 2,000 ต้นในแปลงพื้นที่โครงการจำนวน 10 ไร่ Canais Play

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันในรูปแบบจิตอาสา ในพื้นที่ที่เสื่อมโทรมและในพื้นที่สำรวจถือครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นราษฎร จำนวน 37 ราย รวมเนื้อที่ 115 ไร่ ซึ่งราษฎรกลุ่มนี้สามารถทำกินอยู่ได้ในเขตอุทยานฯ ตามมาตรา 64 ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งราษฎรทุกรายที่ได้รับการผ่อนผันจะต้องปลูกต้นไม้ในรูปแบบแปลงวนเกษตร ด้วยการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในพื้นที่ร้อยละ 20 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ทุกคนเห็นความสำคัญของต้นไม้และป่าไม้ และร่วมมือกันดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกด้วยตนเอง โดยในอนาคตจะได้ใช้ประโยชน์จากต้นไม้ที่ปลูกได้ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด