• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ 2565 อธิบดีกรมอุทยานฯ

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้แทนพระองค์อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 พระราชทานแก่ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมี นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ อันนำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด