• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

‘วิเชียร ชิณวงษ์’ รับรางวัล ‘สุริยเทพทองคำ’ ม.รังสิต เชิดชูเกียรติการเป็นข้าราชการที่ดี

วันที่ 23 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยรังสิต มอบรางวัล “สุริยเทพทองคำ” ให้แก่ นายวิเชียร ชิณวงษ์ วีรบุรุษแห่งทุ่งใหญ่นเรศวรฯ คดีเสือดำ เพื่อเชิดชูเกียรติการเป็นข้าราชการที่ดี ทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี พุทธศักราช 2564

ปัจจุบัน นายวิเชียร ชิณวงษ์ มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร (ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาฟื้นฟูวิจัยป่าต้นน้ำเหนือ อ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ) ซึ่งยังคงทำงานดูแลทรัพยากรธรรมชาติตามเดิม

ภาพ : มหาวิทยาลัยรังสิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด