• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ร่วมกับหลายภาคส่วน เก็บกวาดทำความสะอาดก้อนน้ำมัน

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายปราโมทย์ แก้วนาม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ รายงานว่าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เจ้าหน้าที่ อบต.สาคู และกลุ่มไม้ขาวยั่งยืน ดำเนินการเก็บกวาดทำความสะอาดก้อนน้ำมัน และขยะทั่วไป รวมปริมาณก้อนน้ำมันที่เก็บได้ทั้งสิ้น 2,054 กิโลกรัม และขยะทั่วไป 752 กิโลกรัม

ทั้งนี้ ยังได้ร่วมกับทางศูนย์ปฏิบัติการบินภาคใต้ ส่วนสนามบินและสารสนเทศการบิน บินตรวจสภาพป่า ประจำเดือนมิถุนายน 2564 และบินสำรวจก้อนน้ำมันในแนวเขตชายฝั่งอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ซึ่งไม่ปรากฏก้อนน้ำมัน อย่างไรก็ตามพบว่ายังมีก้อนน้ำมันลอยตามแนวคลื่นในทะเล โดยจะได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาพระแทว และเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว ดำเนินการเก็บก้อนน้ำมันต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด