• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ศูนย์กู้ภัยอุทยานฯที่ 1 เชียงใหม่ ฝึกอบรมผูกเงื่อนเชือก ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแบบประยุกต์

วันที่ 16 มกราคม 2565 นายสุรชัย ท่าเทศ หัวหน้าศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผย​ว่า​ ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมทบทวนให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง อุทยานแห่งชาติแม่เงาและอุทยานแห่งชาติสาละวิน เรื่องการผูกเงื่อนเชือก และการทำอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแบบประยุกต์

ปัจจุบันการเสียชีวิต การบาดเจ็บและการพิการจากอุบัติเหตุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างทันท่วงที และถูกต้องจะทำให้ผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตและลดการสูญเสียลงได้มาก ด้วยเหตุนี้การปฐมพยาบาลจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ให้การช่วยเหลือจะต้องมีความรู้ มีหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง และมีการฝึกฝนจนชำนาญ ถึงจะทำให้การช่วยเหลือนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของการปฐมพยาบาล เพื่อช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย และช่วยให้กลับสู่สภาพเดิมได้อย่างรวดเร็ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด