• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ประชุม​มอบนโยบาย และตรวจเยี่ยมราชการ กองนิติการ

วันที่ 22 มิถุนายน​ 2564 เวลา 09.00 น. นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย และตรวจเยี่ยมราชการ กองนิติการ โดยมี นางกรภัทร์ ดำรงค์ไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายธัญนรินทร์ ณ นคร ผู้ตรวจราชการกรม นายกฤติน หลิมตระกูล ผู้อำนวยการกองนิติการ นางไพรนรินทร์ ดอนเสนา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายไพโรจน์ วิทยาอนุมาส หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย นายณัฐพงศ์ แก้วเขื่อนขันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวน นายดำรง มูลสาร หัวหน้ากลุ่มงานคดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฎิบัติการฯ (H.A. Slade) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด