• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.3 (บ้านโป่ง) ยกระดับปราบปราม ตั้งชุดปฎิบัติการพิเศษปกป้องผืนป่าตะวันตก 6 จังหวัด

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้บูรณาการการทำงานเป็นหนึ่งเดียวใกล้ชิดประชาชน และพร้อมทำงานอย่างเต็มที่ ไร้ขีดจำกัด เพื่อประโยชน์ และความสุขของพี่น้องประชาชน  “ทส. เป็นหนึ่งเดียว” และ”ทส. ยกกำลัง X” รวมถึงข้อสั่งการของนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ยกระดับการปฎิบัติการในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และล่าสัตว์ป่าอย่างเข้มข้นและเด็ดขาด

จากมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประกอบกับมีเหตุการณ์นายพรานล่าเสือโคร่ง 2 ตัว ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) จึงได้ยกระดับการปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ และล่าสัตว์ป่าอย่างเข้มข้น โดยได้ทำการปล่อยชุดปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 12 ชุด เจ้าหน้าที่ 140 นาย ณ ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ กจ.1 อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ตามคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ที่ 6/2565 โดยเพิ่มอำนาจหน้าที่ให้ชุดปฎิบัติการพิเศษ สามารถออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในเขตรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ได้ทั้ง 6 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร โดยเฉพาะโซนป่าตะวันตก ในจังหวัดกาญจนบุรี ให้ปฎิบัติการอย่างเข็มข้นเป็นพิเศษ และหากพบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ซึ่งหน้า สามารถดำเนินการจับกุมและกล่าวโทษได้ทุกพื้นที่ โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานใด

โดยหากประชาชนท่านใดมีเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับ การบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า หรือล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ 6 จังหวัดดังกล่าว โปรดแจ้งเบาะแสมายังนายสันติ ศิริเลิศ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร เบอร์โทร 081-9836461 หากจับตัวผู้กระทำผิดได้ จะได้รับเงินสินบนรางวัลนำจับจากเงินกองทุนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) คดีละ 2,000 บาท โดยจะปกปิดข้อมูลเป็นความลับ รวมถึงรับรองความปลอดภัยให้กับผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ยังจะได้รับเงินสินบนรางวัลจากศาลตามระเบียบกรมอุทยาน ฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. 2548 โดยผู้แจ้งเบาะแส และเจ้าหน้าที่ผู้จับจะได้รับเงิน จำนวน 60% ของค่าปรับจากจำเลย เมื่อจำเลยจ่ายค่าปรับให้ศาล และคดีถึงที่สุด

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้จ่ายเงินกองทุนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) จำนวน 83 คดี คดีละ 2,000 บาท ให้กับผู้แจ้งเบาะแส รวมเป็นจำนวนเงิน 166,000 บาท และจ่ายเงินรางวัลตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติฯดังกล่าว จำนวน 35 คดี ให้กับผู้แจ้งเบาะแส และเจ้าหน้าที่ผู้จับ รวมเป็นจำนวนเงิน 398,047.20 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด