• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ขสป.ลำน้ำน่านฝั่งขวา ฝึกผู้นำชุมชนใช้อุปกรณ์ดับไฟป่า สาธิตการอัดเชื้อเพลิงจากเศษใบไม้

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายสัมพันธ์ ใจสุดา หัวหน้า​เขต​รักษา​พันธุ์​สัตว์ป่า​ลำน้ำน่านฝั่งขวา เปิดเผย​ว่า​ เจ้าหน้าที่​เขต​รักษา​พันธุ์​สัตว์ป่า​ลำน้ำน่านฝั่งขวา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง ดำเนินการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์การดับไฟป่า และสาธิตการอัดเชื้อเพลิงจากเศษใบไม้ ให้แก่ผู้นำชุมชนและราษฎร ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ เพื่อลดเชื้อเพลิง และสร้างเครือข่ายการดับไฟป่าระดับชุมชน

เชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบไม้ หรือถ่านอัดแท่งจากใบไม้สามารถใช้แทนถ่านที่ทำจากไม้ โดยการนำใบไม้แห้งมาใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าในการนำมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบไม้ สามารถใช้งานได้จริงและให้พลังงานความร้อนได้ดี ประหยัดวัตถุดิบ ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากจะได้ใช้ถ่านคุณภาพดีแล้ว ยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน และจะช่วยทำให้บ้านเมืองไม่มีมลภาวะจากหมอกควัน

คุณสมบัติของถ่านใบไม้นั้นก็คือ เป็นถ่านประกอบอาหารที่ปลอดภัย ควันจะไม่มีสารก่อมะเร็ง เข้าหลักห่วงของภูมิคุ้มกัน เพราะว่าในกระบวนการอบจะมีการดักสกัดน้ำมันทา หรือเรียกว่า น้ำส้มควันไม้ เป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง แต่สารน้ำส้มควันไม้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ คือ นำเป็นยาฆ่าแมลง และได้ประโยชน์ไปหลายมิติ ด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยนำขยะใบไม้นำไปเผา ทำให้ไม่เกิดมลพิษ ช่วยในด้านภาวะโลกร้อน ด้านการเสริมอาชีพเสริมรายได้ และเป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน ส่วนที่ได้มากับนักเรียนนั้นคือได้รู้จักนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ วิธีการทำ เอาใบไม้เป็นประโยชน์ และได้จากสิ่งเหล่านี้ให้เป็นเงินได้ เป็นรายได้เสริม นอกจากนั้นเป็นอาชีพเสริมต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด