• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก สั่งพัฒนาคอกยีราฟแหล่งท่องเที่ยวของสุพรรณบุรี

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ตรวจเยี่ยมบริเวณโซนสวนสัตว์ ภายในบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งอยู่ในการดูแลของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายสมปอง ทองสีเข้ม ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายบรรพต มาลีหวล หัวหน้ากลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า และนายสุรศักดิ์ อนุเมธางกูร หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก ให้การต้อนรับฯ และนำตรวจเยี่ยมบริเวณโซนสวนสัตว์

ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้มีข้อสั่งการให้ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หารือร่วมกันในการจัดทำโครงสร้างอาคาร เพื่อปรับปรุงคอกของยีราฟใหม่ เนื่องจากกรงเดิมและอาคารหลายจุดมีสภาพชำรุดทรุดโทรม อีกทั้งพัฒนาศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างต่อเนื่องสืบไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด