• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ สอบสัมภาษณ์บรรจุข้าราชการใหม่ คุมเข้มโควิด ตรวจ ATK ก่อนเข้าสอบ

วันที่ 7 มกราคม 2565 นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช พร้อมด้วย นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ตรวจความเรียบร้อยของสถานที่การสอบแข่งขันวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ

โดยการสอบครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และจัดสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบสัมภาษณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเวลาสอบเป็น 2 รอบ รอบละ 30 คน พร้อมทั้งให้ผู้เข้าสอบทุกคนต้องเข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบ ATK (Antigen Test Kit) ซึ่งมีผู้มีสิทธิเข้าสอบในระดับปริญญาตรี จำนวน 316 ราย และระดับปริญญาโท จำนวน 3 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด