• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ.16 (เชียงใหม่) ร่วมปล่อยชุดลาดตระเวนป้องกันไฟป่า เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ การปล่อยชุดลาดตระเวนป้องกันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ และการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ สนามกองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดพิธีดังกล่าว ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง อปท. อปพร. ชรบ. อาสาสมัคร และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สนับสนุนเครื่องจักร และกำลังพลกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม

โดยภายในงาน ได้มีการอ่านสารจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และได้นำผู้เข้าร่วมในพิธียืนไว้อาลัย พร้อมทั้งวางช่อดอกไม้ เพื่อรำลึกผู้สูญเสียชีวิตจากภัยพิบัติและอุบัติภัยเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ” ซึ่งเป็นวันจะได้รำลึกถึงความเศร้าโศกจากอุบัติภัย ภัยธรรมชาติต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงความไม่ประมาท ที่จะรับมือกับอุบัติภัยและภัยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

จากนั้น ได้ปล่อยชุดลาดตระเวนป้องกันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครอง ทหาร ป่าไม้ อุทยาน ตำรวจ ท้องถิ่น ท้องที่ อาสาสมัคร เพื่อออกไปทำงานป้องปรามการกระทำผิดในแบบเชิงรุก พร้อมกันนี้ ยังได้ปล่อยขบวนรถเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ระดับจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับอำเภอ โดยมีช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2564 และกำหนดให้มีการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการและด่านชุมชนในพื้นที่ครอบคลุม ทั้ง 25 อำเภอ และที่ผ่านมาได้มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยเน้นใช้มาตรการเชิงรุก ทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมาย และสร้างความตระหนัก เพื่อลดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งมีเป้าหมายในการให้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือโดยสาร 100 %

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด