• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมศิลปากร กรมองค์การระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เป็นการพิจารณาร่างรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกของพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ค.ศ. 2022 ก่อนนำเสนอบรรจุเข้าเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2565 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2565 ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด